ACREDITAREA SI LICENTIEREA SERVICIULUI DE ASISTENTA COMUNITARA

 • ACREDITAREA SI LICENTIEREA SERVICIULUI DE ASISTENTA COMUNITARA

Documente necesare acreditarii sI licentierii SERVICIULUI DE ASISTENTA COMUNITARA

 1. Procedura de accesare a serviciilor comunitare integrate prin intermediul serviciului de asistenta comunitara

 2. Cerere acordare servicii comunitare integrate

3.a. Registrul de evidenta a beneficiarilor fara contract

3.b. Registrul de evidenta a beneficiarilor cu contract

3.c. Registrul de evidenta a beneficiarilor in format electronic

 1. Contract acordare servicii integrate

 2. Procedura de incetare a acordarii serviciilor catre beneficiar

 3. Cerere incetare-suspendare a acordarii serviciilor comunitare integrate

 4. Fisa inchidere caz

 5. Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului

 6. Fisa de evaluare - identificarea vulnerabilitatilor la nivel individual si comunitar

 7. Fisa de evaluare - identificarea prioritatilor de interventie in situatii de urgenta

 8. Raport social - ancheta sociala

 9. Fisa de reevaluare

 10. Fisa de consiliere

 11. Planul de interventie elaborat de asistenul social

 12. Planul de interventie SCI elaborat prin colaborarea ECI

 13. Fisa beneficiarului

 14. Registrul de activitati

 15. Caietul de evidenta a produselor alimentare si bunurilor material

 16. Raport referire

 17. Carta drepturilor beneficiarilor

 18. Codul de etica al specialistilor SCI

 19. Modelul chestionarelor pentru masurarea gradului de satisfactie a beneficiarilor

 20. Registrul de evidenta a sesizarilor-reclamatiilor beneficiarilor

 21. Procedura privind identificarea semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta

 22. Registrul de evidenta a abuzurilor si incidentelor deosebite

 23. Recomandari pentru elaborarea fiselor de post ale membrilor ECI

 24. Regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciului social - Anexa 4 NSS

 25. Registrul de evidenta privind perfectionarea continua a personalului

 26. Raport anual de activitate

 27. Planul propriu de dezvoltare

 28. Planul de instruire si formare profesionala