Metodologii

PACHET DE PROCEDURI, METODOLOGII ȘI INSTRUMENTE DE LUCRU SCI

ACREDITAREA SI LICENTIEREA SERVICIULUI DE ASISTENTA COMUNITARA
Manual ECI
ANEXE
 1. Tipurile de activitati desfasurate prin SAC si etapele de lucru.docx
 2. Mecanismul de colaborare interinstitutionala.docx
 3. Procedura de accesare a serviciilor comunitare integrate.docx
 4. Cerere acordare servicii comunitare integrate.docx
 5. Registrul de evidenta a beneficiarilor fara contract.docx
 6. Registrul de evidenta a beneficiarilor cu contract.docx
 7. Contract acordare servicii integrate.docx
 8. Procedura de incetare a acordarii serviciilor catre beneficiar.docx
 9. Cerere de incetare sau suspendare a acordarii serviciilor comunitare integrate.docx
 10. Fisa inchidere caz.docx
 11. Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului.docx
 12. Fisa de evaluare - identificarea vulnerabilitatilorilor la nivel individual si comunitar.docx
 13. Fisa de evaluare - identificarea prioritatilor de interventie in situatii de urgenta.docx
 14. Raport evaluare - ancheta sociala.docx
 15. Fisa de reevaluare.docx
 16. Fisa de consiliere.docx
 17. Schema operationala SCI.docx
 18. Serviciile integrate din perspectiva domeniului educatie.docx
 19. Matricea barierelor individuale si comunitare in combaterea saraciei si excluziunii sociale.docx
 20. Forme de suport adresate persoanei - familiei care este afectata de saracie.docx
 21. Modele de combatere a saraciei si excluziunii sociale.docx
 22. Protocol de consiliere.docx
 23. Plan de interventie asistent social.docx
 24. PII SCI elaborat prin colaborarea ECI.docx
 25. Programul de actiuni comunitare.docx
 26. Fisa beneficiarului.docx
 27. Registrul de activitati.docx
 28. Caietul de evidenta a produselor alimentare si bunurilor materiale.docx
 29. Raport referire.docx
 30. Planul de gestionare a riscurilor.docx
 31. Procedura operationala pentru solutionarea cererilor de asistenta sociala.docx
 32. Activitati UAT de combatere a saraciei si excluziunii sociale.docx
 33. Ghid pentru combaterea segregarii in comunitate.docx
 34. Instruire-material resursa privind problematica consumului de alcool si alte droguri.docx
 35. Aspecte generale privind problematica traficului de persoane.docx
 36. Riscul de discriminare pentru persoanele afectate de saracie.docx
 37. Dreptul la locuire.docx
 38. Instruire-material resursa privind problematica probatiunii.docx
 39. Colaborarea cu structurile de politie.docx
 40. Modele mentale ale persoanelor afectate de saracie.docx
 41. Noua pasi in participarea persoanelor la viata comunitatii.docx
 42. Scoala parintilor si cursuri pentru parinti si familie.docx
 43. Plan de masuri de combatere a segregarii in comunitate.docx
 44. Instruire privind independenta economica.docx
 45. Carta drepturilor beneficiarilor.docx
 46. Codul de etica al specialistilor SCI.docx
 47. Modelul chestionarelor pentru masurarea gradului de satisfactie a beneficiarilor.docx
 48. Registrul de evidenta a sesizarilor-reclamatiilor beneficiarilor.docx
 49. Procedura privind identificarea, semnalarea si solutionarea cazurilor de abuz si neglijenta.docx
 50. Registrul de evidenta a abuzurilor si incidentelor deosebite.docx
 51. Plan de sedinta ECI.docx
 52. Instrument de autoevaluare-evaluare a succesului ECI-UJSS.docx
 53. ROF SAC.docx
 54. Registrul de evidenta privind perfectionarea continua a personalului.docx
 55. Raportul anual de activitate al furnizorului de servicii sociale.docx
 56. Planul propriu de dezvoltare al furnizorului de servicii sociale.docx
 57. Planul de instruire si formare profesionala.docx
 58. Material resursa privind accesarea finantarilor de catre autoritatile publice locale.docx
 59. Despre strategia de dezvoltare a unitatilor adiministrativ-teritoriale.docx
 60. Ghid de implicare-participare sociala.docx
 61. Fisa de diagnoza a comunitatii.docx
 62. Grilă colectare date recensământ copii privind înscrierea în educație timpurie.docx
 63. Grilă colectare date despre copiii care sunt cuprinși în învățământul preșcolar.docx
 64. Grilă colectare date recensământ copii privind înscrierea în clasa pregătitoare.docx
 65. Grile colectare date pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii.docx
 66. Grile colectare date Programul “A Doua Șansă”.docx
 67. Ghid consilieri-mediatori scolari.docx
 68. Ghid calendar scolar_2022.docx
 69. Rolul AMC in supravegherea varstnicului
 70. Rolul AMC in supravegherea pacientului cronic
 71. Rolul AMC gravida schema
 72. Rolul AMC nou nascut copil mic schema
 73. Rolul AMC lauza schema
 74. Rolul AMC sanatate mintala
 75. Rolul AMC in cadrul ingrijirilor la domiciliu
 76. Procedura operationala asigurarea de servicii si activitati de asistenta medicala comunitara.docx
 77. Asigurarile sociale de sanatate
 78. Rolul asistentului medical comunitar in administrarea medicatiei la domiciliu
 79. Abordarea cazurilor de urgenta medicala din prisma asistentei medicale comunitare.docx
 80. Rolul AMC si MSR privind promovarea sanatatii.docx
 81. Rolul mediatorului sanitar in cadrul echipei comunitare
Manual UJSS.doc
ANEXE
 1. Instrument de autoevaluare-evaluare a succesului ECI-UJSS.docx
 2. Indicatori-repere in completarea planului de supervizare pentru ECI.docx
 3. Instrument de autoevaluare a nivelului de stres adresat specialistului din ECI.docx
 4. Instrumentele de autoevaluare pentru membrii ECI.docx
 5. Model acord de supervizare intre specialistul din UJSS si specialistul din ECI.docx
 6. Plan de supervizare profesionala ECI.docx
 7. Raport lunar de supervizare (individuala-de echipa-de grup-vizita in teren).docx
 8. Standardele minime de implementare a managementului de caz pentru serviciile comunitare integrate.docx
 9. Recomandari pentru elaborarea fiselor de post ale membrilor ECI.docx
 10. Macheta raport lunar-trimestrial UJSS-integrat.docx
 11. UJSS Macheta raport lunar-trimestrial-educatie.docx
 12. UJSS Macheta raport situatie-6luni.docx
 13. UJSS Macheta raport prevenirea institutionalizarii.docx
 14. UJSS Analiza rata abandon.docx
 15. Matrice verificare ECI.docx
 16. Lista verificare activitate GT.docx
 17. Plan lunar UJSS educatie.docx
 18. Precizari generale raportare lunara.docx
 19. Sinteza prevederi L_272.docx
 20. Scrisoare acces scoli primarii.docx
 21. Fisa evaluare a activitatii AMC.docx
 22. Fisa evaluare a activitatii MS.docx
 23. Procedura privind gestionarea activitatii si monitorizarea grupului tinta.docx