REZULTATUL VERIFICARII ELIGIBILITATII ADMINISTRATIVE a aplicanților pentru grupul țintă (mediator școlar/consilier școlar) din cadrul proiectului ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU/375/4/22/122607, conform anunțului de selecție nr. 88/SMIS 122607/02.12.2019, Ministerul Educației și Cercetării

  • REZULTATUL VERIFICARII ELIGIBILITATII ADMINISTRATIVE a aplicanților pentru grupul țintă (mediator școlar/consilier școlar) din cadrul proiectului ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU/375/4/22/122607, conform anunțului de selecție nr. 88/SMIS 122607/02.12.2019, Ministerul Educației și Cercetării