Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor (Asistent medical comunitar/Mediator sanitar) – Grup țintă pe componenta de asistență medicală comunitară - Echipa Comunitară Integrată

  • Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor (Asistent medical comunitar/Mediator sanitar) – Grup țintă pe componenta de asistență medicală comunitară - Echipa Comunitară Integrată
29.10 – 11.112019

Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor (Asistent medical comunitar/Mediator sanitar) – Grup țintă pe componenta de asistență medicală comunitară - Echipa Comunitară Integrată

Dosarele de inscriere In vederea recrutarii si selectiei specialistilor - asistent medical comunitar si mediator sanitar - grup tinta, care vor face parte din echipa comunitara integrata, in cadrul Proiectului CREAREA SI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SARACIEI SI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/221122607 se depun la coordonatorul judetean al activitatii de asistenta medicala cornunitara de la sediul DSP Judeteana/ persoana cu atributii, de coordonare judeteana a activitatii de asistenta rnedicala comunitara pentru cazurile In care nu este desemnat un coordonator jutetean conform legislatiei specifice.

Descarcare documente:

Anunt_Selectie_Recrutare_Oct_Noi_2019.pdf

SCI CERERE INSCRIERE.doc

SCI BORDEROU DSP.doc

LISTA UAT URI CU PROTOCOLUL SEMNAT -28.10. 2019 final.doc