Concurs pentru ocuparea a 18 posturi vacante de natură contractuală de experți județeni servicii sociale - asistenți sociali (COD COR 263501), în afara organigramei MMPS

  • Concurs pentru ocuparea a 18 posturi vacante de natură contractuală de experți județeni servicii sociale - asistenți sociali (COD COR 263501), în afara organigramei MMPS
11.11 – 14.12 2021

Concurs pentru ocuparea a 18 posturi vacante de natură contractuală de experți județeni servicii sociale - asistenți sociali (COD COR 263501), în afara organigramei MMPS

Concurs pentru ocuparea a 18 posturi vacante de natură contractuală de experți județeni servicii sociale - asistenți sociali (COD COR 263501), în afara organigramei MMPS, în cadrul Unității de Implementare a proiectului „Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale"- cod SMIS122607

Posturile de experți județeni servicii sociale - asistenți sociali sunt vacante în județele Alba, Arad, Argeș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Harghita, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui, pentru completarea echipelor Unităților Județene de Suport și Supervizare (UJSS), formate din câte un expert în domeniul asistență socială, un expert în domeniul sănătate (DSP) și un expert în domeniul educație (CJRAE).

Concursul se desfăşoară după cum urmează:

11-24 noiembrie 2021 - depunerea dosarelor de înscriere la concurs de către candidaţi;

25-26 noiembrie 2021 - selecţia dosarelor de înscriere;

29 noiembrie 2021 - afișarea rezultatelor la sediul MMPS și pe site;

în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la data şi ora afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, depunerea contestațiilor;

comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

08.12.2021 – ora 10:00 - proba scrisă;

14.12.2021 – ora 10:00 – interviul;

comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Informații despre organizarea concursului de recrutare a expertului județean servicii sociale sunt deja publicate pe site-ul MMPS accesând link-ul:

http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister-2019/minister-organizare/concursuri/6437-anunt-concurs-ocupare-18posturi-experti-jud-11112021