COMUNICAT PRESĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 PE TERITORIUL ROMÂNIEI IMPLICAREA REREZENTANȚILOR GRUPULUI ȚINTĂ DIN CADRUL COMPONENTEI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ Proiect POCU/375/4/22/122607 “CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE”

  • COMUNICAT PRESĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 PE TERITORIUL ROMÂNIEI IMPLICAREA REREZENTANȚILOR GRUPULUI ȚINTĂ DIN CADRUL COMPONENTEI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ Proiect POCU/375/4/22/122607 “CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE”
26.05 – 26.05 2020

COMUNICAT PRESĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 PE TERITORIUL ROMÂNIEI IMPLICAREA REREZENTANȚILOR GRUPULUI ȚINTĂ DIN CADRUL COMPONENTEI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ Proiect POCU/375/4/22/122607 “CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE”

Proiectul contribuie la creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin dezvoltarea și pilotarea serviciilor comunitare integrate în 139 de comunități rurale cu tip de marginalizare peste medie și severă.

Personalul medical din asistența medicală comunitară, respectiv asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari, implicați în derularea Proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, POCU/375/4/22/122607 constituie o resursă importantă și pentru personalul serviciului de epidemiologie de la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene, sprijinindu-i activ în identificarea persoanelor venite din afara României.

În contextul pandemiei determinate de răspândirea Coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari se află în prima linie de prevenire și combatere a răspândirii acestui virus, fiind implicați încă de la începutul declanșării pandemiei în această activitate.

Asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari au participat la acțiuni specifice pandemiei cu SARS-CoV-2 și anume:

împreună cu reprezentanții UAT-urilor au derulat activități de informare a comunităților despre modalitatea de transmitere a virusului, a simptomelor principale ale bolii, măsurile de prevenire și răspândire a virusului SARS-CoV-2.

participă la acțiunile de împărțire a pliantelor informative și a afișelor furnizate de către direcțiile de sănătate publică, a măștilor și declarațiilor necesare deplasării localnicilor;

participă împreună cu asistentul social la identificarea și catagrafierea persoanelor vârstnice în vederea sprijinirii acestora pe perioada pandemiei;

împreună cu medicii de familie sprijină localnicii cu furnizarea rețetelor și medicamentelor necesare;

participă la identificarea și monitorizarea persoanelor întoarse din străinătate și la sfătuirea acestora să se izoleze în casă. In unele localități aceste activități s-au desfășurat în colaborare cu asistentul social și cu reprezentanții poliției.

Aceștia participă în mod activ la monitorizarea stării de sănătate a persoanelor aflate în izolare, în special a celor care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie dar și la supravegherea permanentă a persoanelor cu vârsta peste 65 ani și care locuiesc singure. La indicația medicului de familie, personalul din asistența medicală comunitară participă la cumpărarea și distribuirea medicamentelor pacienților, în special celor externați din spital și care necesită îngrijiri medicale.

La solicitarea DSP/ISU asistenții medicali comunitari au fost implicați în procesul de identificare/finalizare a datelor persoanelor autoizolate la domiciliu, care au venit din străinătate și nu au completat corespunzător declarațiile la intrarea în țară, transmițând ulterior aceste formulare către Direcțiile de Sănătate Publică Județene. În același timp, mare parte din personal participă la achiziția și distribuirea hranei persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu precum și la distribuirea hranei în unele centre de carantină.

Comunicat_Pandemie_Euronews_MS__aprilie_2020.doc