Situatie centralizata a activitatii on-line la nivelul CJRAE/CMBRAE (consilierilor scolari) la nivel national

  • Situatie centralizata a activitatii on-line la nivelul CJRAE/CMBRAE (consilierilor scolari) la nivel national
02.03 – 30.05 2020

Situatie centralizata a activitatii on-line la nivelul CJRAE/CMBRAE (consilierilor scolari) la nivel national

Materialul reprezintă o sinteză a activităților desfășurate în cadrul centrelor județene/ Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/ CMBRAE), la distanță, în contextul suspendării cursurilor față în față, în perioada martie-mai 2020.

Se acordă:

servicii de asistenţă psihopedagogică la distanță pentru preşcolari/elevi, părinţi/tutori şi cadre didactice;

servicii de orientare şcolară şi profesională la distanţă pentru elevi;

servicii de terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare la distanță pentru preşcolari/elevi.

Prin postarea de conținut educațional (resurse digitale) de specialitate, se asigură:

consilierea privind evaluarea și orientarea școlară și profesională a elevilor cu CES la distanţă, acordată părinților/tutorilor și cadrelor didactice;

informarea în domeniul educaţiei incluzive pentru preşcolari/elevi, părinţi/tutori şi cadre didactice;

îndrumarea/informarea/consilierea logopedică pentru părinţi/tutori şi cadre didactice privind terapia tulburărilor de limbaj (logopedie).

Pe site-urile și pe paginile de socializare ale CJRAE/CMBRAE, se regăsesc și informații referitoare la:

asistenţa şi consilierea metodologică a cadrelor didactice prin: facilitarea accesului la conținutul educațional (resurse digitale) de specialitate; postare/transmitere de materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar,

informarea părinţilor/tutorilor, cadrelor didactice, copiilor, membrilor comunităţii cu privire la: serviciile și resursele oferite la distanţă; prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic; adaptarea elevilor la educaţia la distanţă, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi,

colaborarea cu personalul didactic al unităţii de învăţământ în care sunt normați profesorii consilieri şcolari şi profesorii logopezi,

derularea de campanii de solidaritate prin colaborare în parteneriat.

Recomandăm consultarea periodică a resurselor puse la dispoziție și colaborarea cu personalul din cadrul CJRAE/CMBRAE.

Detaliere pe județe, canale de difuzare, tipuri de activităţi

Mai_2020.CJRAE_CMBRAE_COVID.docx