Conferința de promovare a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”

  • Conferința de promovare a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”
20.02 – 20.02 2020

Conferința de promovare a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în calitate de beneficiar, a organizat în data de 20.02.2020 conferința de promovare a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod MySMIS 122607. Evenimentul a avut loc la Hotel Intercontinental, București, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, începând cu ora 09.00.

Proiectul este confinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman și este implementat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății.

La conferință au participat aproximativ 200 de persoane, reprezentanți ai celor trei ministere partenere, primari ai comunităților implicate în proiect, experți județeni ai celor trei ministere partenere, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale reprezentative, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile. În vederea promovării obiectivelor și activităților proiectului, în cadrul conferinței de promovare au fost diseminate materialele de informare elaborate de către experții partenerilor.

Dl. Stefan Olsson, director al Directoratului General pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune și dna. Cendrine de Buggenoms, șeful Unității pentru România și Bulgaria din cadrul directoratului au transmis un mesaj video participanților. În cadrul discuțiilor moderate de managerul de proiect, dna. Ștefania Andreescu, au luat cuvântul dl. Dragoș Adrian Iorga, reprezentant Ministerul Fondurilor Europene, dl. Ion Alin Dan Ignat, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, dl. Andrei Baciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății și dna. Daniela Vișoianu, consilier ministru în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

La eveniment au participat de asemenea domnul Lucian Dragoș Rădulescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării și domnul Sorin Stefan DECA, secretar general adjunct.

Prin prezentarea sa, managerul de proiect, dna. Ștefania Andreescu a adus clarificări despre implementarea proiectului, perioada de derulare, grupul țintă vizat, rezultatele așteptate și a subliniat importanța pe care o au serviciile comunitare integrate ce vor fi furnizate în comunități. Experți tehnici din cadrul celor trei ministere partenere au prezentat importanța pe care o are o abordare integrată în livrarea serviciilor sociale, medicale și educaționale la nivelul comunității.

A fost de asemenea prezentat și un model de bune practici privind serviciile comunitare integrate, implementat prin PROGRAMUL DE COOPERARE ROMÂNIA-ELVEȚIA, componenta ,,Îmbunătățirea accesului la servicii sociale și de sănătate – Servicii sociale și de sănătate integrate la nivelul comunității. Prin intervenția dl. Mircea Theodor Braiti, primar UAT Buteni, jud. Arad au fost aduse în prim plan nevoile reale cu care se confruntă comunitățile locale, dar și oportunitățile de dezvoltare ce stau la dispoziția acestora.

Conferința de promovare s-a încheiat cu o sesiune de întrebari și răspunsuri specifice aspectelor tehnice și de implementare ce pot interveni pe parcursul desfășurării proiectului.

Documentatie:

AMC Conferinta de promovare POCU 122607 plus grafice.pptx

Model SCI PRogram Elvetiano Roman.pptx

prez proiect manager proiect.pptx

MEC prezentare.ppt

Prezentare Conferinta SCI - asistenta sociala.pdf