Evenimente

26.05
2020

COMUNICAT PRESĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 PE TERITORIUL ROMÂNIEI IMPLICAREA REREZENTANȚILOR GRUPULUI ȚINTĂ DIN CADRUL COMPONENTEI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ Proiect POCU/375/4/22/122607 “CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE”

  Proiectul contribuie la creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin dezvoltarea și pilotarea serviciilor comunitare integrate în 139 de comunități rurale cu tip de marginalizare peste medie și severă. Personalul medical din asistența...

  Detalii
  13.05
  30.05
  2020
  05.05
  30.05
  2020

  Creating and implementing integrated community services

   The ”Creating and implementing integrated community services” project is implemented by the Ministry of Labour and Social Protection, Ministry of Health and Ministry of Education and Research in Romania. It is and ESF financed project and is implemen...

   Detalii
   27.04
   30.05
   2020

   Situatie centralizata a activitatii on-line la nivelul CJRAE/CMBRAE (consilierilor scolari) la nivel national 2

    https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Minister/2020/concursuri/altele/05.02.Rezultatul%20evaluarii%20activitatii%20profesionale%20conform%20dosarelor%20aplicantilor%20pentru%20grupul%20tinta_SMIS%20122607.pdf https://www.edu.ro/sites/defa...

    Detalii
    27.04
    30.05
    2020

    Rezultatul final al selecției expertului județean Dâmbovița în cadrul Activității 4

     https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Minister/2020/concursuri/altele/Rezultate%20%20finale%20_%20selectie%20experti%20judeteni%20_A4.1_%20SMIS%20122607_%20etapa%201.pdf

     Detalii
     02.03
     30.05
     2020

     Situatie centralizata a activitatii on-line la nivelul CJRAE/CMBRAE (consilierilor scolari) la nivel national

      Materialul reprezintă o sinteză a activităților desfășurate în cadrul centrelor județene/ Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/ CMBRAE), la distanță, în contextul suspendării cursurilor față în față, în perioada...

      Detalii
      01.03
      31.03
      2020

      VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE APROBAT, Ordonator de credite pentru concursul de selecție a 2

       https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Minister/2020/concursuri/altele/Rezultatul%20verificarii%20eligibilitatii%20administrative_expert%20judetean%20Dambovita_SCI_SMIS122607.docx.pdf

       Detalii