Evenimente

13.07
14.08
2020

ANUNȚ DE IDENTIFICARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ A SPECIALIȘTILOR - ETAPA A 2-A

 • str. G-ral H. Berthelot, nr. 28-30

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/concursuri/proiect%20ST%2019.06.2020/Anunt%20de%20identificare%20grup-tinta_SMIS%20122607_etapa%20a%202%20a.pdf

Detalii
26.05
2020

COMUNICAT PRESĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 PE TERITORIUL ROMÂNIEI IMPLICAREA REREZENTANȚILOR GRUPULUI ȚINTĂ DIN CADRUL COMPONENTEI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ Proiect POCU/375/4/22/122607 “CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE”

  Proiectul contribuie la creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin dezvoltarea și pilotarea serviciilor comunitare integrate în 139 de comunități rurale cu tip de marginalizare peste medie și severă. Personalul medical din asistența...

  Detalii
  13.05
  30.05
  2020
  05.05
  30.05
  2020

  Creating and implementing integrated community services

   The ”Creating and implementing integrated community services” project is implemented by the Ministry of Labour and Social Protection, Ministry of Health and Ministry of Education and Research in Romania. It is and ESF financed project and is implemen...

   Detalii
   27.04
   30.05
   2020

   Rezultatul final al selecției expertului județean Dâmbovița în cadrul Activității 4

    https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Minister/2020/concursuri/altele/Rezultate%20%20finale%20_%20selectie%20experti%20judeteni%20_A4.1_%20SMIS%20122607_%20etapa%201.pdf

    Detalii
    27.04
    30.05
    2020

    Situatie centralizata a activitatii on-line la nivelul CJRAE/CMBRAE (consilierilor scolari) la nivel national 2

     https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Minister/2020/concursuri/altele/05.02.Rezultatul%20evaluarii%20activitatii%20profesionale%20conform%20dosarelor%20aplicantilor%20pentru%20grupul%20tinta_SMIS%20122607.pdf https://www.edu.ro/sites/defa...

     Detalii
     02.03
     30.05
     2020

     Situatie centralizata a activitatii on-line la nivelul CJRAE/CMBRAE (consilierilor scolari) la nivel national

      Materialul reprezintă o sinteză a activităților desfășurate în cadrul centrelor județene/ Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/ CMBRAE), la distanță, în contextul suspendării cursurilor față în față, în perioada...

      Detalii
      01.03
      31.03
      2020

      VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE APROBAT, Ordonator de credite pentru concursul de selecție a 2

       https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Minister/2020/concursuri/altele/Rezultatul%20verificarii%20eligibilitatii%20administrative_expert%20judetean%20Dambovita_SCI_SMIS122607.docx.pdf

       Detalii
       20.02
       2020

       Conferința de promovare a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”

       • Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, București

       Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în calitate de beneficiar, a organizat în data de 20.02.2020 conferința de promovare a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale...

       Detalii
       19.11
       31.12
       2019

       Informații & rezultate referitoare la concursul organizat în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” (în afara organigramei)

       • Strada Avrig 72-74, București

       https://www.edu.ro/informații-rezultate-referitoare-la-concursul-organizat-în-cadrul-proiectului-„crearea-și Descarcare documente: Rezultate evaluare dosare - etapa a II-a Rezultat contestație eligibilitate administrativă

       Detalii
       29.10
       11.11
       2019

       Anunț de recrutare și selecție a specialiștilor (Asistent medical comunitar/Mediator sanitar) – Grup țintă pe componenta de asistență medicală comunitară - Echipa Comunitară Integrată

       • Strada Avrig 72-74, București

       Dosarele de inscriere In vederea recrutarii si selectiei specialistilor - asistent medical comunitar si mediator sanitar - grup tinta, care vor face parte din echipa comunitara integrata, in cadrul Proiectului CREAREA SI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COM...

       Detalii
       28.10
       01.11
       2019

       Anunț selecție experți județeni în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterera sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 2014+122607

       • Str. Spiru Haret, Nr. 10

       Pentru detalii, accesati linkul: https://www.edu.ro/sites/default/files/Anunt%20selectie%2040%20de%20experti%20judeteni%20SMIS%20122607.pdf

       Detalii
       21.10
       08.11
       2019

       Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterera sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 2014+122607

       • Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, București

       Pentru detalii, accesati linkul: https://www.edu.ro/anun%C8%9B-privind-organizarea-selec%C8%9Biei-pentru-ocuparea-unor-posturi-de-exper%C8%9Bi-%C3%AEn-cadrul-proiectului-0 Descarcare documente: Anunt_selectie_experti_externi.doc Anexa1-_cere...

       Detalii
       20.09
       2019

       Anunt de recrutare si selectie a specialistilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar)

       • Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, București

       Dosarele de inscriere In vederea recrutarii si selectiei specialistilor - asistent medical comunitar si mediator sanitar - grup tinta, care vor face parte din echipa comunitara integrata, In cadrul Proiectului CREAREA ~I IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COM...

       Detalii
       02.07
       08.07
       2019

       Concurs de recrutare în vederea ocupării a 40 de posturi de experți județeni servicii sociale - asistenți sociali (COD COR 263501)

       • Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, București

       Ministerul Muncii și Justiției Sociale organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a 40 de posturi de experți județeni servicii sociale - asistenți sociali (COD COR 263501), în județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, Bistrița-Nă...

       Detalii